ปีที่ 56 ฉบับที่ 17489 วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2548

แวดวงข้าราชการ

• แวดวงมหาดไทย ใจหายกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ ทวีป เทวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งอย่างน้อยที่สุดสะท้อนภาระอันหนักหน่วงของ ผู้ว่าฯซีอีโอ ที่จะต้องแบกรับความเครียดทั้งกายและใจ ซึ่งถ้าใครในตำแหน่งนี้สุขภาพไม่แข็งแรงพอก็ต้องเจอกับภาวะอันน่าเสียใจเช่นนี้

• การสูญเสียดังกล่าวทำให้ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่างเพิ่มขึ้นอีก 1 เก้าอี้ จากเดิมที่ พะเยา จากการลาออกของ บวร รัตนประสิทธิ์ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงมอบหมาย ให้ วิทยา ปิณฑแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปรักษาการแทนแล้ว คาดว่าคงได้เป็นตัวจริงในไม่ช้า

• ส่วนเก้าอี้ เจ้าเมืองสระบุรีนั้น ตามธรรมเนียมคงจะโยก ผู้ว่าราชการจังหวัด จากที่อื่นมาลงแล้วค่อยตั้งคนไปแทนในจังหวัดนั้น จะเป็นที่ไหนก็ตาม คนที่ควรได้รับการพิจารณาก็คือบรรดา รองปีที่แปด ที่ยังหลงเหลืออยู่อีก 5 คน อันได้แก่ สยุมพร ลิ่มไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประภาศ บุญยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยา ผิวผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

• ฝากเรื่องนี้ถึง พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา ที่เก้าอี้ มท.1 กำลังสั่นคลอนว่าถ้าจะอยู่ต่อไปก็ต้องอยู่ด้วย ระบบคุณธรรม มิใช่ปล่อยให้มีการกีดกันรังแกกันในหมู่ ข้าราชการประจำ ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนคนทำงานแทบหมดกำลังใจ

• ยินดีมาจากเพื่อนพ้องชาวใต้สำหรับ 2 ปลัดจังหวัด ที่ได้กลับไปรับราชการในแถบถิ่นที่คุ้นเคยมา คือ พินิจ เนตรพุกกะณะ จาก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไปเป็น ปลัดจังหวัดพัทลุง และ นิวิทย์ อรุณรัตน์ จาก นายอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ไปเป็น ปลัดจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเจริญให้บ้านเกิดเมืองนอน

• ที่ขึ้นมาเป็น ผู้อำนวยการสำนัก ระดับบิ๊กในกรมการปกครอง คือ อภินันท์ จันทรังษี จาก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน และ ฉัตรป้อง ฉัตรภูติจาก รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

• สำหรับ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ชุดใหม่จำนวน 5 ราย ที่ต้องทำผลงานเป็นระดับ 9 คือ สมชาย อัชฌากุล จากนายอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี สุรชัย ลิ้นทอง จากนายอำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี ณฐพล บุญมาก จากรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ประจักษ์จิตต์ อภิวาท จากนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี บุรินทร์ รุ่งมณี จากนายอำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

• แถมท้ายด้วย 2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ บรรหาร บูรณะประภา จากนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน และ นิรวัชช์ ปุณณกันต์ จากผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

• หนังสือใหม่ 2 เล่ม จาก สถาพรบุ๊คส์ เล่มแรก ตำนานอียิปต์โบราณ สารคดีเรื่องราวของเทพเจ้าและฟาโรห์แห่งดินแดนไอยคุปต์ โดย ชลิตา กับ นิทานชาดก โดย รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นการเปรียบเทียบชาดกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานกับฝ่ายเถรวาท น่าติดตามศึกษาทั้ง 2 รายการ

"ซี12"


อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความถึงเพื่อน