###จังหวัดพะเยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี" ####### จังหวัดพะเยาจัดพิธีทำบุญตักบาตร้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 75 รูป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี"###
Print Out12 สิงหาคม 2549 / 10:38:27                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
จังหวัดพะเยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี"
060812103827.jpg
จังหวัดพะเยาจัดพิธีทำบุญตักบาตร้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 75 รูป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี"

นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 75 รูป ที่ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งได้มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาเป็นปีที่ 74 ซึ่งนับเป็นวันมิ่งมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและพสกนิกรชาวจังหวัดพะเยาทุกหมูเหล่าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 300,099 ตัว ประกอบด้วยปลาบ้า 200,000 ตัง , ปลานวลจันทร์ 40,000 ตัว , ปลานิล 70,000 ตัวและปลาเฉาอีก 1,099 ตัวลงสู่กว๊านพะเยา จากนั้นนายวิทยาปิณฑะแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยรติ ถวายพระพรชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนเป็นจำนวนมาก ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา และ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2549 ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพะเยาให้คัดเลือกแม่ดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยาประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยัน หมั่นเพียร คือ นางอำนวย อุทธโยธา อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลแม่สุข อำเภอแม่ใจ และประเภทแม่ดีเด่นระดับจังหวัดพะเยา มี 4 คน ได้แก่ นางแสงก้อ ศรีเมือง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา , นางถนอม ทองเกล็ด อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน , นางบัวคำ เต็มสวัสดิ์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว และ นางสมพักต์ ผลดี อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 34 ปี ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้เป็นแม่…

ข่าวโดย : นิรันต์
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
Editor Login
Name :
PWD :
ข่าวรอบเมืองเหนือ
21 ส.ค. 49 / 22:25:15
หญิงสองคน ฉกมือถือในร้านเสื้อผ้า ตร.เตือน ปชช.ระวัง อาชญากรรมจากเศรษฐกิจไม่ดี
21 ส.ค. 49 / 22:22:09
น้ำป่าท่วมหนักที่ บ้านเกิดครูจูหลิง กิ่ง อ.ดอยหลวง ลดลงแล้ว
21 ส.ค. 49 / 22:17:54
สสจ.เชียงราย ออกตรวจการเตรียมพร้อมป้องกันหวัดนกที่ อ.พาน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

BROADCASTING
QUEEN
NARCOTICS
THAICERT
CHIANG MAI MAIL Newspaper
Thai Sarn
อุตุนิยมวิทยา
PRD REGION3
NSTDA
E - CHIANG MAI
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738