###ผู้ว่าพะเยาเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ####### ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ###
Print Out14 ธันวาคม 2548 / 13:07:28                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
ผู้ว่าพะเยาเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เช้าวันนี้(14 ธันวาคม 48) ที่ ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสัมฤทธิผล อันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ซึ่งนโยบายที่เน้นย้ำเป็นพิเศษนั้นคือ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนราชการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้เน้นในเรื่องการท่องเที่ยว โดยขอให้ทุกส่วนราชการและท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : ศิริกุล พันธ์ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
Editor Login
Name :
PWD :
ข่าวรอบเมืองเหนือ
14 ธ.ค. 48 / 16:38:07
โรงเรียนเมืองแพร่ จัดนิทรรศการเปิดโลกทางการศึกษา 50 ปี โรงเรียนเมืองแพร่
14 ธ.ค. 48 / 16:29:14
การรับชำระเงินค่าน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำ
14 ธ.ค. 48 / 16:12:03
จังหวัดพะเยาซ้อมแผนป้องกันอัคีภัย เพื่อลดผลกระทบจากอัคคีภัยหากเกิดเหตุการณ์จริง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

สำรวจความเห็น
ท่านติดตามชมสทท.11 เชียงใหม่ รายการใดมากที่สุด?
มองเมืองเหนือ
ผู้ว่า CEO พบประชาชน
คุยกับหมอสวนดอก
ชีวิตนี้ยังมีหวัง
11 วาไรตี้
ลูกเกษตร
สวัสดีเมืองไทย
ข่าวภาคเหนือ


View Results / แสดงผล
Version 2.0

BROADCASTING
QUEEN
NARCOTICS
THAICERT
CHIANG MAI MAIL Newspaper
Thai Sarn
อุตุนิยมวิทยา
PRD REGION3
NSTDA
E - CHIANG MAI
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738