in English

n e w s  &  e v e n t s

ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ร่วมหารือกับไทยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสิทธิมนุษยชน
จ. เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
25-27 พฤษภาคม 2549

ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สถานทูตสหรัฐอเมริกานำผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และสิทธิมนุษยชนจากสหรัฐฯ เดินทางไปพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่จังหวัดทางภาคเหนือของไทยระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม ศกนี้ หลังการประชุมขององค์การ Vital Voices เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างประชาสังคมและรัฐบาลในการปราบปรามการค้ามนุษย์ในลุ่มน้ำโขง” (Civil Society and Government Collaboration to Combat Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ สองสามวันก่อนหน้านี้

เมลานน์ เวอร์เวียร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานองค์การ Vital Voices Global Partnership ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนผู้นำสตรีหน้าใหม่ในการสร้างระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเหวินชี ยู่ เพอร์กินส์ ผู้อำนวยการโครงการปราบปราบการค้ามนุษย์และสิทธิมนุษยชนของ Vital Voices ได้พบปะหารือกับข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักจิตวิทยา ตัวแทนองค์กรเอกชน และนักหนังสือพิมพ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา หัวข้อของการหารือได้แก่ บทบาทของบุคคลเหล่านี้ในการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อและการดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ การเดินทางเยือนไทยของเวอร์เวียร์และเพอร์กินส์ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนที่อำเภอแม่สายติดกับชายแดนพม่า ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนเป็นองค์กรชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเนื่องจากประสบความสำเร็จในการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ใหญ่ในชนบทที่ยากจน ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนที่เป็นชาวเขาที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยและเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ศูนย์พัฒนาฯ เคยประสบความสำเร็จในการช่วยเด็กและสตรีจำนวนหลายร้อยคนจากการถูกนำไปค้าให้แก่ธุรกิจค้าประเวณีหรือการใช้แรงงานเด็ก

ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางสำหรับการค้าสตรีและเด็กหลายพันคน การเดินทางไปพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทางภาคเหนือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งแรกของ Vital Voices ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และมีห้าประเทศในลุ่มน้ำโขงเข้าร่วม เวอร์เวียร์และเพอร์กินส์ได้ถือโอกาสนำบทเรียนต่างๆ จากประเทศเหล่านี้มาแบ่งปันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและหารือเกี่ยวกับ “มาตรการขั้นต่อไป” ที่จะแก้ปัญหานี้ เวอร์เวียร์ เพอร์กินส์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหารือร่วมกันเกี่ยวกับความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และร่วมกันคลี่คลายประเด็นที่ซับซ้อนตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เวอร์เวียร์กล่าวว่าการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ไทยครั้งนี้จบลงด้วยดี เนื่องจากเธอและ
เพอร์กินส์ได้มีโอกาสเห็นการทำงานอย่างหนักของศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนเพื่อช่วยประชาชนให้พ้นจากความยากจนและความสิ้นหวัง โดยรวมแล้ว การพบปะกับเจ้าหน้าที่ไทยได้ช่วยสร้างความกระจ่างว่าเพราะเหตุใดสตรีและเด็กจึงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการสื่อสารและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างข้าราชการท้องถิ่น ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ขององค์กรเอกชนมีความสำคัญต่อการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างไร เวอร์เวียร์และเพอร์กินส์ได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ และช่วยส่งเสริมแรงสนับสนุนจากภาคการเมืองและภาคประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์

เมลานน์ เวอร์เวียร์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วิทยา ปิณฑะแพทย์  เวอร์เวียชื่นชมในความเป็นผู้นำและการสนับสนุนการปราบปรามการค้ามนุษย์ของท่านผู้ว่าฯ และได้มอบเข็มกลัดที่ระลึกสำหรับบทบาทที่สำคัญของท่านในเรื่องนี้

เมลานน์ เวอร์เวียร์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วิทยา ปิณฑะแพทย์ เวอร์เวียชื่นชมในความเป็นผู้นำและการสนับสนุนการปราบปรามการค้ามนุษย์ของท่านผู้ว่าฯ และได้มอบเข็มกลัดที่ระลึกสำหรับบทบาทที่สำคัญของท่านในเรื่องนี้

เมลานน์ เวอร์เวียและเหวินชี ยู่ เพอร์กินส์ไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนที่อำเภอแม่สาย และฟังอาสาสมัครของศูนย์ฯ เล่าเกี่ยวกับความท้อแท้สิ้นหวังของสตรีและเด็กที่ถูกหลอกไปแสวงประโยชน์ทางเพศ

เมลานน์ เวอร์เวียและเหวินชี ยู่ เพอร์กินส์ไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนที่อำเภอแม่สาย และฟังอาสาสมัครของศูนย์ฯ เล่าเกี่ยวกับความท้อแท้สิ้นหวังของสตรีและเด็กที่ถูกหลอกไปแสวงประโยชน์ทางเพศ