###จังหวัดพะเยาจัดพิธีสรงน้ำขอพรพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ####### ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีสรงน้ำพระผู้ใหญ่ในจังหวัด และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2549###
Print Out17 เมษายน 2549 / 16:17:26                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
จังหวัดพะเยาจัดพิธีสรงน้ำขอพรพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
060417161726.jpg
ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีสรงน้ำพระผู้ใหญ่ในจังหวัด และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2549

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 09.30 น. นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีสรงน้ำพระผู้ใหญ่ ในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย พระธรรมวิมลโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีโคมคำ และพระราชสังวรญาณ เจ้าอาวาสวัดอนาลโยพิทยาราม พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2549 ช่วงบ่าย นายอดุลย์ พลประอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,ข้าราชการ , ทหาร , ตำรวจ และประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ และ ผศ.ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นศิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณี ที่ดีงามของไทย ..

ข่าวโดย : นิรันต์ บุญแก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
Editor Login
Name :
PWD :
ข่าวรอบเมืองเหนือ
1 พ.ค. 49 / 20:59:55
เสนอแก้กฎหมายโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริง
1 พ.ค. 49 / 16:53:09
ประกาศผลโอเน็ต เอเน็ตแล้ว
1 พ.ค. 49 / 16:43:43
ด่านศุลกากรเชียงแสนเก็บภาษีได้สูงทะลุเป้า
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

BROADCASTING
QUEEN
NARCOTICS
THAICERT
CHIANG MAI MAIL Newspaper
Thai Sarn
อุตุนิยมวิทยา
PRD REGION3
NSTDA
E - CHIANG MAI
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738