เชียงรายรายวัน        
     

 

               

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
       
       
       
                     
        แหล่งข่าว  chiangraitoday       บันทึกเมื่อวันที่ [23 กันยายน 2547]